Welkom Jan

Je bent ingelogd
Klik hier om je persoonlijke
gegevens aan te passen
Uitloggen

Home

Profiel

Contacten

Facturen

FAQ

Home


Beste Jan,

Welkom op je persoonlijke pagina. Hier kun je alles zelf beheren.

Met deze persoonlijke ID kan je jezelf laten koppelen aan aangemelde opdrachtnemers.

Email: jan@artiestenverloning.nl

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht 24/7 bij ons terecht via (vragen@verloning.nl). U krijgt binnen één werkdag een reactie.

Met vriendelijke groet

Het team van
Prae Artiestenverloning

Notities

• U heeft een factuur ontvangen op: 08-11-2010 die u nog niet betaald heeft. Ga naar facturen om deze te betalen.

• Er is een opdrachtnemer die zich heeft gekoppeld aan u.
Zie hier je opdrachtnemers.


Nieuws

20-9-2010: Verloning via artiestenregeling voor onbepaalde tijd

 

Je kunt je voor onbepaalde tijd laten verlonen via de artiestenregeling bij Prae Artiestenverloning. De voorwaarde die hieraan gesteld word is dat je geen opdrachten verloond via de artiestenregeling die langer duren als drie maanden bij één opdrachtgever. Opdrachten die langer duren als drie maanden dien je te verlonen onder de witte tabel verloning. Je kunt hiervoor een tweede account voor aanmaken, naast je andere account. 

 

Met vriendelijke groet,

Prae Artiestenverloning