Inloggen

Home

Werkwijze

Verloning

Contact

FAQ

F.A.Q.


Zoek op woordTerug naar onderwerpen

Artiestentabel

Verloning via de artiestentabel

Als artiest heeft u de mogelijkheid uzelf (slechts) de eerste drie maanden te verlonen binnen de artiestenregeling. De artiestenregeling houdt in dat we een vast percentage loonbelasting inhouden op uw beloning. Ook biedt Prae Artiestenverloning de mogelijkheid om uw onkosten te laten vergoeden via de KVR regeling. Dit is maximaal 163 Euro per optreden. Na deze drie maanden kunt u de samenwerking met ons voortzetten via de witte tabel verloning. Krijg ik een contract bij verloning onder de artiestentabel

Nee, u ontvangt geen contract van ons waarin onze samenwerking is gespecificeerd, dit in tegenstelling tot de witte tabel verloning. Het is wel zo dat elke verloning wordt bevestigd via een gageverklaring. Zie meer hierover onder gageverklaring. Wat is een gageverklaring?

Een gageverklaring is een verklaring (soort overeenkomst), waarin u ons vraagt om over uw fee  loonbelasting te heffen conform de artiestenregeling. Ook kunt u in een gageverklaring aangeven of u gebruik wil maken van de KVR-regeling. De Kleine Vergoedings Regeling biedt u de mogelijkheid tot 163 Euro aan onkosten (onbelast) te verlonen.  Deze verklaring ondertekend u  bij ons (digitaal) op het moment dat u zichzelf gaat verlonen. Wat is de KVR-regeling?

Maakt u onkosten voor uw werkzaamheden als artiest, dan kunt u deze kosten netto laten uitkeren tot een maximum van 163 Euro via de KleinVergoedingsRegeling (KVR). U kunt dit aangeven als u zichzelf gaat verlonen. U dient uiteraard zelf goed uw bonnen en declaraties te bewaren in het geval u een controle krijgt van de Belastingdienst. De KVR regeling is dus gebaseerd uw werkelijke onkosten en daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid. Wat is de KVB-regeling?

De KostenVergoedingsBeschikking (KVB) houdt in dat wanneer de KVR regeling onvoldoende is, u een aanvullende onkostenbeschikking kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Op deze wijze kunt u na bevestiging van de Belastingdienst meer als 163 Euro als onkosten opvoeren. Let op: U kunt deze regeling niet bij ons toepassen.Hoe wordt de artiestenregeling berekend?

Als artiest draagt u alle sociale premies af zoals dat ook gebeurd bij een “gewoon” dienstverband. U hoeft enkel geen zorgverzekering af te dragen en deze wordt dan ook niet vergoed. Tevens wordt er in tegenstelling tot een normale berekening één vast tarief voor loonbelasting gehanteerd. Voor artiesten is dit 33,33%.Hoe lang binnen de artiestenregeling verlonen?

Binnen de artiestenregeling kunt u zich via Prae Artiestenverloning voor onbepaalde tijd verlonen. Echter is de voorwaarde, dat er geen vermoeden mag bestaan van een arbeidsrelatie. U werkt dus per opdracht maximaal 3 maanden voor 1 opdrachtgever. Als deze opdracht langer duurt adviseren wij u een tweede account onder de witte tabel of opting-in aan te maken. Kan ik me verlonen via de artiestenregeling en witte tabel verloning?

Ja, u kunt zich onder twee accounts laten verlonen. Dit is het geval wanneer u als uitvoerend en niet uitvoerend artiest wilt laten verlonen. U kan dan twee accounts bij ons aanmaken. Vanzelfsprekend factureert u de diensten als uitvoerend artiest via uw account binnen de artiestentabel en uw andere diensten via de witte tabel. U dient uw tweede account wel aan te maken met een ander emailadres, omdat deze uniek moet zijn bij ons. Dag, week en maandverloning?

De periode van verloning bepaalt de wijze waarop wij uw gage berekenen en de sociale zekerheid die u hieraan kunt ontlenen. Via het UWV bent u voor maximaal 188 Euro per dag verzekerd, daar betaalt u dan ook voor, bij een maandtabel is het verzekerde bedrag 4089 Euro, daarom betaalt u meer sociale lasten. Hoe korter het verloningstijdvak hoe minder sociale zekerheid u betaald en hoe meer u netto zult overhouden (omdat uw belastingtarief vast is). Tijdens uw IB-aangifte wordt de loonbelasting gecorrigeerd. 

Wilt u zekerheid, kies dan voor maandverloning; wilt u netto zoveel mogelijk overhouden kies dan voor dagverloning.

PS: Zie ook uitleg bij witte tabel en en artiestentabel.Reiskosten via de Artiestentabel

Wanneer u een factuur zend via Prae Artiestenverloning moet u (indien zo afgesproken) de reiskosten bruto opnemen in uw factuur. Deze telt u afhankelijk van de afspraken dus op bij uw bruto gage. Pas op het moment van verlonen kunt u deze tegen 0,19 cent per kilometer onbelast aan uzelf verlonen. Dit doet u dan via de KVR regeling. De onkosten worden bruto op uw gage ingehouden en onbelast (netto) uitgekeerd. Hierdoor houd u netto meer over. InkomstenBelasting (IB) aangifte

De jaaropgave die u van ons heeft ontvangen kunt u gebruiken voor het doen van de IB aangifte. Inkomen valt onder Box 1. U dient wel de rubriek inkomsten uit overige werkzaamheden aan te klikken en vervolgens dat u uw inkomen hebt verkregen als artiest. Wanneer u dit niet juist doet, kan dit negatieve consequenties hebben voor uw terruggaaf. Laat u zich bij twijfel door ons of een derde adviseren. Wie is artiest?

Artiesten zijn personen die optreden voor publiek en daarbij een artistieke prestatie leveren. Het doet er niet toe of dat rechtstreeks voor een publiek is of bijvoorbeeld via radio of televisie. Het maakt niet uit of een artiest beroepsmatig optreedt of als amateur en ook niet of hij alleen optreedt of in een gezelschap.

 

Voorbeelden zijn leden van: bands en orkesten, komieken, zangers/zangeressen, acrobaten, goochelaars, poppenspelers, acteurs/actrices.Sociale premies Artiestentabel

Wanneer u zichzelf verloond binnen de witte tabel of de artiestentabel, dan worden er sociale verzekeringen ingehouden op uw inkomen. Dit dragen wij samen met de loonbelasting maandelijks af aan de Belastingdienst. Bij de artiestentabel draagt u de volgende premies af: 

WW Awf = Werkloosheidswet

Sectorfonds

WAO / WIA

Gedifferentieerde premie WGA

 

Om meer informatie over de individuele premies te vinden zie de FAQ:

 


"Prae Artiestenverloning is handelsnaam van Verloning.nl B.V. KVK 51683245. CPB nummer M1400816"

 

Deze website werkt goed in Firefox, Chrome, Safari en Internet Explorer vanaf versie 8.0