Inloggen

Home

Werkwijze

Verloning

Contact

FAQ

F.A.Q.


Zoek op woordTerug naar onderwerpen

Witte tabel

Krijg ik een contract bij verloning onder de witte tabel?

Ja, u ontvangt voor uw verloningen via ons een samenwerkingsovereenkomst. Dit noemen wij een raamovereenkomst. Deze overeenkomst beschrijft dat u wilt dat wij voor u de service leveren van verloning en facturatie tegen op voorhand vastgestelde tarieven. Wat is een raamovereenkomst?

De raamovereenkomst die wij gebruiken stelt ons in staat ons u te verlonen voor onbepaalde tijd. Deze verloningsvorm is voor uitvoerend artiesten van toepassing, na de artiestenregeling van drie maanden en voor niet uitvoerend artiesten als technici, regisseurs, schrijvers en iedereen die achter de schermen op welke wijze ook zich verhuurt binnen de culturele sector. 

Let op: het betreft hier geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst om namens u te factureren en vervolgens u te verlonen. Ben ik verzekerd?

Binnen de witte tabel verloning (en binnen de artiestenregeling) bent u verzekerd voor de sociale verzekeringen (overheid). U bent echter nooit door ons (particulier) verzekerd. Dit komt omdat wij nooit een dienstbetrekking / arbeidsrelatie met u aangaan, maar u een verloningsservice aanbieden. 

Doorbetaling van uw vergoeding bij ziekte valt dan onder de vangnet-bepalingen in de Ziektewet en bij eventuele arbeidsongeschiktheid, kunt u zich wenden tot het UWV, dit in tegenstelling tot opting-in waarbij u niet verzekerd bent (maar daardoor netto meer ontvangt).Kleine Banen Regeling (KBR)

De kleine banen regeling is per 1-1-2012 afgeschaft. Dag, week en maandverloning?

De periode van verloning bepaalt de wijze waarop wij uw gage berekenen en de sociale zekerheid die u hieraan kunt ontlenen. Via het UWV bent u voor maximaal 188 Euro per dag verzekerd, daar betaalt u dan ook voor, bij een maandtabel is het verzekerde bedrag 4089 Euro, daarom betaalt u meer sociale lasten. Nu zult u denken dat u altijd de dagtabel moet kiezen om maximaal netto over te houden.. dat is niet zo, want u betaalt ook loonbelasting over het verloonde bedrag dat over 1 dag berekend wordt ipv 21,75 dagen... Tijdens uw IB-aangifte wordt de loonbelasting gecorrigeerd.

Wilt u zekerheid, kies dan voor witte tabel en maandverloning; wilt u netto zoveel mogelijk overhouden en geen sociale zekerheid kies dan voor opting-in. 

PS: Zie ook uitleg bij opting-in en artiestentabel.Reiskosten Witte Tabel en Opting-in

Wanneer u een factuur zend via Prae Artiestenverloning moet u (indien zo afgesproken) de reiskosten bruto opnemen in uw factuur. Deze telt u afhankelijk van de afspraken dus op bij uw bruto gage. Pas op het moment van verlonen kunt u deze tegen 0,19 cent per kilometer onbelast aan uzelf verlonen. Tijdens de verloning word naar het totaal aantal kilometers gevraagd. De onkosten worden bruto op uw gage ingehouden en onbelast (netto) uitgekeerd. Hierdoor houd u netto meer over. Werkkostenregeling witte tabel verloning

Om u zo voordelig mogelijk te verlonen, bieden we u binnen de witte tabelverloning standaard de mogelijkheid gebruik te maken van de werkkostenregeling. Dit houdt in dat we 1,4% van uw loon onbelast aan u vergoeden. Hier betaalt u dus geen sociale premies over of loonbelasting over, waardoor u netto meer uitbetaald krijgt! Binnen de artiestenregeling kunt u geen gebruik maken van de werkkostenregeling.Sociale premies witte tabelverloning

Wanneer u zichzelf verloond binnen de witte tabel of de artiestentabel, dan worden er sociale verzekeringen ingehouden op uw inkomen. Dit dragen wij samen met de loonbelasting maandelijks af aan de Belastingdienst. Bij de witte tabel verloning draagt u de volgende premies af: 

Vergoeding Zorgverzekering (Zvw)

WW Awf = Werkloosheidswet

Sectorfonds

WAO / WIA

Gedifferentieerde premie WGA

 

Om meer informatie over de individuele premies te vinden zie de FAQ:"Prae Artiestenverloning is handelsnaam van Verloning.nl B.V. KVK 51683245. CPB nummer M1400816"

 

Deze website werkt goed in Firefox, Chrome, Safari en Internet Explorer vanaf versie 8.0